Forside

Erklæring om ansvarsfraskrivelse

Allmetsat vedligeholder dette website for at lette den frie adgang til oplysninger om vejret. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet. Allmetsat påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på dette sted. Disse oplysninger:

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på netstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Allmetsat påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.