Forside

UTC tid

Universal Time Coordinated

UTC (Universal Time Coordinated) er den internationale tidsstandard. UTC modsvarer gennemsnits solar tid på første meridian (0° længde), tidligere benævnt GMT. Det er også modsvarende Z tid (Zulu time). Når den er 0 UTC, er det midnat i Greenwich (England), på nul-længdegrad.

UTC beregnes af Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) fra data for ca. Tohundrede ure, fordelt på næsten halvtreds nationale laboratorier.

time.gov leverer UTC i realtid.