Forside

UTC tid

Universal Time Coordinated

UTC (Universal Time Coordinated) er den internationale tidsstandard. UTC modsvarer gennemsnits solar tid på første meridian (0° længde), tidligere benævnt GMT. Det er også modsvarende Z tid (Zulu time). Når den er 0 UTC, er det midnat i Greenwich (England), på nul-længdegrad.

UTC beregnes af Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) fra data for ca. Tohundrede ure, fordelt på næsten halvtreds nationale laboratorier.

Time Service Department, U.S. Naval Observatory, (USA), leverer UTC i realtid.