Forside
Billeder :
Lyn:
Lyn:

Lyn - Finland

Hver flash er repræsenteret af en prik af farve. Den farve, afhænger af alder af lynnedslag. En tabel med angivelse af korrespondance mellem farve og alder er anbragt i øverste venstre hjørne af kortet.

Lyn - Finland
(Leveret af Blitzortung )
Lyn:
Lyn:
Billeder :