Forside
OSS:
Geostationære:
Polar kredsløb:

NOAA

NOAA

Operatør: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Type af orbit: Solsynkront, d.v.s. satellitten passerer altid et givet punkt på samme tid hver dag.

højde: 834 km

Omkredsningsperiode: 102 minutter, 14 orbit opnås pr. dag ved stigende og faldende passager. Omkredsningsperioden er den tid det tager for satelitten at foretage en fuld rotation omkring jorden.

Instrument: VIIRS (Visible/Infrared Imager Radiometer Suite)

Antal spektrale bånd: 22

Opløsning på subsatellitpunkt: 375 m

Radiometer scanner jordens overflade linje for linje; hver linje består af en serie individuelle billedelementer eller pixels. For hver pixel måler radiometeret den radiative energi for diverse spektrale bånd. Denne måling kodes digitalt og sendes til jordstation for forbehandling inden den udsendes til brugerne.

OSS:
Geostationære:
Polar kredsløb: